Three windmills

Các giải pháp năng lượng tái tạo của chúng tôi

Chống biến đổi khí hậu bằng năng lượng xanh


Ørsted đang chống lại biến đổi khí hậu bằng cách chuyển đổi hệ thống năng lượng toàn cầu - với năng lượng gió, năng lượng mặt trời và các giải pháp lưu trữ, các thỏa thuận mua bán điện quy mô lớn và các giải pháp năng lượng xanh tiên tiến như khí hydro tái tạo.


Chúng tôi đã tự khẳng định mình là công ty hàng đầu thế giới về điện gió ngoài khơi. Tổng cộng, chúng tôi tạo ra đủ năng lượng gió ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á để cung cấp năng lượng cho hơn 16 triệu người.

Chúng tôi cũng đang mở rộng sang lĩnh vực điện gió trên đất liền, năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng ở Hoa Kỳ và khắp Châu Âu. Ở Đan Mạch, chúng tôi gần như đã hoàn thành việc chuyển đổi tất cả các nhà máy nhiệt và điện kết hợp sang chạy bằng sinh khối bền vững thay vì nhiên liệu hóa thạch.


Là một phần quan trọng trong cam kết chống biến đổi khí hậu thông qua năng lượng tái tạo, chúng tôi ký các thỏa thuận mua bán điện để giúp các tập đoàn đáp ứng nhu cầu năng lượng của họ bằng nguồn điện xanh từ các nhà máy năng lượng tái tạo của chúng tôi.

Và bởi vì một số quy trình công nghiệp và các hình thức vận tải hạng nặng không thể được chuyển đổi sang dùng điện trực tiếp, chúng tôi đang cộng tác với các đối tác ở Đan Mạch, Đức, Hà Lan và Vương quốc Anh để biến khí hydro tái tạo và nhiên liệu bền vững trở nên khả thi về mặt thương mại.
Ørsted flags and office building
VỀ CHÚNG TÔI

Làm cho Việt Nam xanh hơn

Ørsted là công ty năng lượng tái tạo thực hiện hành động hữu hình để tạo ra một thế giới hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh.