Ørsted là công ty hàng đầu thế giới về giải pháp năng lượng tái tạo

Chúng tôi đồng hành cùng các quốc gia và doanh nghiệp trong hành trình sử dụng năng lượng sạch, mang lại các giải pháp cải tiến về năng lượng gió, mặt trời, hydro, sinh khối và lưu trữ năng lượng. Chúng tôi có tầm nhìn rất rõ ràng – một thế giới hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh.

Hãy truy cập trang web toàn cầu của chúng tôi để khám phá thêm về Ørsted và kết nối qua các kênh công ty của chúng tôi.