một trong những công ty năng lượng bền vững nhất thế giới

Đã đến lúc đẩy nhanh các hành động vì khí hậu 

Chúng tôi cam kết hỗ trợ các chính phủ và doanh nghiệp trong hành trình đến phát thải ròng bằng không. Hãy xem danh sách các hành động cụ thể có thể thực hiện ngay hôm nay của chúng tôi. 

chúng tôi

Làm cho Việt Nam xanh hơn

Ørsted là công ty năng lượng tái tạo thực hiện hành động hữu hình để tạo ra một thế giới hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh.

PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Điện gió ngoài khơi phát triển cộng đồng

Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ quá trình phát triển 27 trang trại điện gió ngoài khơi trên toàn thế giới. Các hoạt động đầu tư của chúng tôi tạo ra các công việc đạt tiêu chuẩn và những hiệu quả tích cực kéo dài trong nhiều năm.