Thay đổi về vị trí Giám đốc quốc gia của Ørsted tại Việt Nam

Ørsted xin thông báo vì lý do cá nhân, ông Sebastian Hald Buhl, Giám đốc quốc gia của Ørsted tại Việt Nam, sẽ quay trở lại Châu Âu trong thời gian tới.
Ngày làm việc cuối cùng của ông Sebastian với tư cách là Giám đốc quốc gia của Ørsted tại Việt Nam sẽ là ngày 22 tháng 12 năm 2022, và sau đó ông sẽ đảm nhiệm một vị trí khác trong nội bộ tập đoàn. 
 
Ông Per Mejnert Kristensen, Chủ tịch Ørsted khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho biết:
 
“Ông Sebastian đã là một nhà lãnh đạo xuất sắc đối với Ørsted tại Việt Nam và là một thành viên tuyệt với trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ørsted và các đối tác trong nước của chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà cung cấp, các bên liên quan và Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ các mục tiêu đầy tham vọng về năng lượng xanh của đất nước”
 
Ørsted sẽ đưa ra thông báo tiếp theo về vị trí lãnh đạo của đội ngũ Ørsted tại Việt Nam trong thời gian tới.
 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

 

infovietnam@orsted.com