Tầm nhìn của chúng tôi


Hãy tạo ra một thế giới hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh

Chúng ta cần chống lại biến đổi khí hậu để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Kể từ khi Hiệp định Paris có hiệu lực vào năm 2016, cộng đồng quốc tế đã tìm thấy điểm chung trong nỗ lực giữ nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 1,5°C.

Cho đến nay, yếu tố đóng góp lớn nhất vào biến đổi khí hậu là việc sử dụng năng lượng, với hơn 80% năng lượng tiêu thụ của thế giới vẫn dựa trên nhiên liệu hóa thạch. Điều này cần phải thay đổi.

Đó là lý do tại sao tầm nhìn của Ørsted là một thế giới hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh. Đó là thế giới mà chúng tôi đang giúp xây dựng thông qua các giải pháp năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi, điện gió trên bờ, năng lượng mặt trời, hydrogen và sinh khối bền vững.
Đây cũng là tầm nhìn của chúng tôi tại Việt Nam, giúp đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh.

ƯU ĐIỂM CỦA NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Năng lượng tái tạo mang lại lợi ích to lớn

Không chỉ cho khí hậu - còn cho sức khỏe cộng đồng, và nền kinh tế toàn cầu.