Cách chính phủ và doanh nghiệp có thể thúc đẩy việc khử cacbon 


Có một số bước ngay lập tức  và hiệu quả mà các chính phủ và doanh nghiệp có thể cũng như cần thực hiện để tạo ra một ngành năng lượng được khử cacbon.  

Nếu cùng nhau hành động ngay bây giờ, chúng ta vẫn có thể ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trên1,5°C. Sau đây là một số lời khuyên từ công ty năng lượng bền vững nhất thế giới về cách chúng ta có thể thúc đẩy hành động vì khí hậu.  


Tải xuống cẩm nang đầy đủ 


Chính phủ cần làm gì 


Năng lượng tái tạo đã là giải pháp năng lượng có chi phí thấp nhất đối với hai phần ba thế giới. Tuy nhiên, để đạt được mức hạn chế 1,5°C đòi hỏi phải xây dựng trong vòng tám năm lượng công suất gấp đôi công suất điện gió và điện mặt trời trên toàn cầu hiện có. 

Đồng thời, việc chính phủ ở một số khu vực không hành động đang tạo ra những chậm trễ tốn kém cho cuộc cách mạng năng lượng xanh.  

Để tạo ra khả năng cung cấp của khu vực tư nhân đối với quy mô yêu cầu, các chính phủ cần phải: 


1. 

Đặt mục tiêu triển khai năng lượng tái tạo trong ngắn và dài hạn cao hơn  
Một danh mục phát triển vững chắc các dự án năng lượng mặt trời và điện gió cùng khuôn khổ thị trường minh bạch sẽ giúp giảm chi phí vốn, đồng thời gửi một tín hiệu mạnh mẽ về đầu tư cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. 

2. 

Đẩy nhanh quá trình giao đất và mặt biển 
Để triển khai năng lượng tái tạo, cần khẩn trương giao không gian trên đất liền và trên biển, bao gồm việc thông qua quy hoạch không gian biển và phân bổ địa điểm trên đất liền; trong đó, phải tính đến tính đa dạng sinh học và các mục đích sử dụng biển khác. 

3.  

Hợp lý hóa các quy trình xét duyệt, cho phép cùng tồn tại với các mục đích sử dụng biển khác  
Việc cấp phép quy hoạch cần nhanh và dễ dự đoán hơn để các trang trại điện gió ngoài khơi, trên bờ cùng các trang trại năng lượng mặt trời được phê duyệt công bằng, minh bạch mà không tốn quá nhiều thời gian và tài chính. 

4. 

Hiện đại hóa lưới điện 
Lưu trữ, truyền tải và phân phối năng lượng phải được hiện đại hóa, giúp phù hợp hơn với yêu cầu về cung và cầu. 

5.

Mua sắm công xanh  
Mua sắm công chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu. Việc lồng ghép các tiêu chí khí hậu và các tiêu chuẩn khí hậu doanh nghiệp toàn cầu trong đấu thầu công khai có thể giúp đảm bảo việc xây dựng bền vững các nguồn năng lượng tái tạo. 

Những điều khu vực tư nhân cần làm


Khi các chính phủ đẩy mạnh tham vọng của họ hướng tới COP27, các doanh nghiệp cùng cần có mục tiêu tương tự trong việc nâng cao mức hành động vì môi trường. Mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 là sứ mệnh chung được chia sẻ trên toàn cầu - các công ty có khả năng tiến nhanh và xa hơn cần cam kết với mục tiêu này. 


1. 

Cam kết hành động vì khí hậu phù hợp với khoa học   
Không có đường tắt để đạt được mục tiêu này: Tiêu chuẩn Net-Zero của SBTi đã cho thấy hầu hết các công ty cần phải cắt giảm lượng khí thải ít nhất 90% trước khi sử dụng các khoản bù đắp. 

2.

Báo cáo minh bạch về khí hậu  
Khi nói đến việc giảm phát thải, tiến bộ thực sự đòi hỏi  minh bạch thực sự. Các doanh nghiệp cần giải trình và công khai toàn bộ các hoạt động ảnh hưởng đến khí hậu trong chuỗi giá trị của họ. 

3. 

Hỗ trợ đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng  
Với các khung chính sách phù hợp, khu vực tư nhân có thể mở rộng quá trình chuyển đổi năng lượng thông qua các thỏa thuận mua bán điện tái tạo trực tiếp từ doanh nghiệp và các tiến bộ trong hiệu quả năng lượng. 

4. 

Đầu tư vào các công ty đang trên lộ trình 1,5 °C 
Đồng tiền đóng một yếu tố rất quan trọng, vì vậy, các nhà đầu tư cần thể hiện vai trò của họ bằng cách hỗ trợ các công ty đang tạo ra thế giới 1,5°C. Những nhà đầu tư đi xa và nhanh nhất là những người gặt hái được nhiều lợi ích lớn nhất. 

5.

Trở thành người ủng hộ khí hậu  
Các doanh nghiệp nên sử dụng tiếng nói của mình để ủng hộ các hành động chính sách phù hợp với lộ trình 1,5°C, đồng thời trao quyền cho khách hàng, đối tác và nhân viên của mình lên tiếng và hành động vì khí hậu. 

6. 

Chỉ sử dụng các biện pháp khử cacbon chất lượng cao, đã được chứng nhận  
Việc khử cacbon nhằm bù đắp cho lượng khí thải còn sót lại nên được thực hiện thông qua các dự án chất lượng cao đã được chứng nhận để loại bỏ carbon khỏi khí quyển (ví dụ: các giải pháp dựa trên tự nhiên). 

7. 

Cùng nhau giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học 
Cuộc khủng hoảng về đa dạng sinh học và khí hậu luôn song hành cùng nhau, vì vậy các công ty phải áp dụng các chiến lược đa dạng sinh học tích cực cùng các kế hoạch về khí hậu.