Ørsted trở thành công ty năng lượng đầu tiên trên thế giới có mục tiêu phát thải ròng bằng không dài hạn dựa trên cơ sở khoa học

Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên cở sở Khoa học (Science Based Target initiative - SBTi) đã ra mắt Tiêu chuẩn Phát thải Ròng bằng không (Net-Zero) là khuôn khổ và tiêu chuẩn hàng đầu duy nhất trên thế giới điều chỉnh các mục tiêu Net-Zero của doanh nghiệp phù hợp với khoa học khí hậu. Là một phần của quá trình này, mục tiêu khử hoàn toàn cacbon thuần trên toàn chuỗi giá trị năm 2040 của Ørsted hiện đã được công nhận là dựa trên khoa học.
Burbo Bank Extension

Tiêu chuẩn Phát thải Ròng bằng không mới của SBTi cung cấp một định nghĩa chung, mạnh mẽ và dựa trên khoa học về “Net-Zero”, đồng thời đưa ra giải pháp đúng đắn cho các doanh nghiệp trong việc thiết lập các mục tiêu khử cacbon và kế hoạch giảm phát thải dài hạn phù hợp với mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 1,5°C so với mức trước cách mạng công nghiệp. Ørsted là công ty năng lượng đầu tiên và duy nhất nhận được Xác nhận Phát thải Ròng bằng không mới và là một trong bảy công ty duy nhất nằm trong danh sách.

Mads Nipper, CEO tại Ørsted, cho biết:
“Ørsted rất hoan nghênh Tiêu chuẩn Phát thải Ròng bằng không mới của SBTi. Những tiêu chuẩn này cung cấp sự rõ ràng thiết yếu về những điều cần có để các mục tiêu Net-Zero của doanh nghiệp có thể thực sự giúp chống lại biến đổi khí hậu. Tại Ørsted, chúng tôi tự hào là công ty năng lượng đầu tiên trên thế giới nhận được xác nhận hoàn toàn phù hợp với yêu cầu khoa học khí hậu cho mục tiêu Net-Zero năm 2040 của mình.”

Ông tiếp tục:
"Chúng tôi thấy rằng các doanh nghiệp đang ngày càng tham vọng hơn trong mục tiêu đạt Net-Zero. Điều này hoàn toàn cần thiết để đạt được một thế giới Net-Zero. Tuy nhiên, điều quan trọng là những mục tiêu này phải đáp ứng các yêu cầu của khoa học khí hậu. Tôi khuyến khích tất cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp – những người muốn tác động thực sự đến khí hậu cam kết giảm thải carbon ngắn hạn và dài hạn theo tiêu chuẩn SBTi mới." 

Một tiêu chuẩn đảm bảo các mục tiêu Net-Zero giúp chống lại biến đổi khí hậu
Thỏa thuận Paris quy định rằng lượng khí thải toàn cầu phải đạt Net-Zero vào giữa thế kỷ để ổn định nhiệt độ tăng dưới 1,5 °C so với mức tiền công nghiệp. Điều này đã dẫn đến sự bùng nổ của các mục tiêu giảm phát thải của các doanh nghiệp trong những năm gần đây, với hơn hai phần ba nền kinh tế toàn cầu hiện đang đặt mục tiêu đưa lượng phát thải ròng xuống không vào giữa thế kỷ. Bất chấp xu hướng này, các phương pháp nhằm đáp ứng mục tiêu Net-Zero đã được thực hiện theo những cách không nhất quán, dẫn đến ngày càng nhiều chỉ trích cho các mục tiêu khí hậu của các doanh nghiệp.

Cho đến nay, chưa có tiêu chí đáng tin cậy có thể xác định các mục tiêu Net-Zero dài hạn, vốn phải phù hợp với kịch bản 1,5°C, sẽ như thế nào. Điều này khiến các doanh nghiệp tùy ý đưa ra cách thức đạt được Net-Zero của mình, dẫn tới nhiều doanh nghiệp tuyên bố đạt chuẩn Net-Zero, và cam kết Net-Zero chủ yếu dựa trên mức độ bù đắp cacbon thay vì phải giảm mạnh lượng khí thải vốn cần thiết  để thúc đẩy quá trình khử cacbon.

Tiêu chuẩn mới của SBTi cho thấy cần nhanh chóng hành động để giảm một nửa lượng khí thải trước năm 2030 và việc cắt giảm sâu trong dài hạn 90-95% lượng khí thải trong chuỗi giá trị là điều cần thiết trước năm 2050 để đạt được các mục tiêu Net-Zero phù hợp với khoa học. Trong thực tế, điều này có nghĩa là các công ty phải đặt giới hạn từ 5-10% đối với lượng khí thải tồn dư mà họ bù đắp thông qua các dự án loại bỏ carbon. Trong khuôn khổ mới, các doanh nghiệp hiện có cách chứng minh các kế hoạch giảm phát thải thuần không cùng các mục tiêu giảm thải dài hạn cơ bản của mình, đảm bảo rằng những phương pháp này phù hợp với khoa học khí hậu mới nhất.

Chứng minh cam kết của Ørsted về phát thải ròng bằng không trong chuỗi giá trị
Ørsted đã là một trong những công ty năng lượng đầu tiên đặt mục tiêu khoa học trong ngắn hạn để giảm phát thải từ sản xuất điện và nhiệt với các mục tiêu sau:

  • Giảm lượng khí nhà kính phạm vi 1 và 2 xuống còn 10 g CO2e/kWh vào năm 2025, tương ứng với mức giảm 98% so với năm cơ sở 2006.
  • Năm 2020, nâng cao tham vọng giải quyết toàn bộ lượng khí thải carbon của mình, Ørsted cam kết đạt được lượng khí thải bằng không trên toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2040.
  • Để giúp hiện thực hóa hành động trong ngắn hạn hướng tới mục tiêu này, Ørsted đã đưa ra mục tiêu khử cacbon đối với chuỗi giá trị, cụ thể là giảm 50% lượng khí thải tuyệt đối đối với Phạm vi 3 vào năm 2032 so với năm cơ sở 2018.

Bằng cách loại bỏ than và đẩy nhanh việc xây dựng năng lượng xanh, Ørsted hoàn toàn đi đúng hướng để có thể đạt được mục tiêu giảm phát thải Phạm vi 1 và 2. Nhằm đáp ứng mục tiêu giảm thải Phạm vi 3 của mình, Ørsted đang giảm dần danh mục nguồn cung ứng khí đốt, đồng thời đưa ra chương trình khử cacbon chuỗi cung ứng hàng đầu trong ngành, phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp để giảm lượng khí thải từ hàng hóa và dịch vụ mà họ sử dụng. 

Dựa trên tiến trình khử cacbon được đẩy nhanh cho đến nay, Ørsted hiện đang thể hiện cam kết đạt được lượng khí thải ròng bằng không của mình trên toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2040 bằng cách thiết lập các mục tiêu bổ sung về giảm phát thải dài hạn dựa trên khoa học: 

  • Giảm phát thải khí nhà kính trong phạm vi 1-2 từ sản xuất và vận hành năng lượng xuống còn 1 g CO2e /kWh, tương ứng với mức giảm 99,8% so với năm 2006 và giảm so với mục tiêu 10 g CO2e / kWh vào năm 2025 trước đây.
  • Giảm phát thải khí nhà kính trong phạm vi 1-3 từ toàn bộ danh mục năng lượng tái tạo xuống còn 2,9 g CO2e /kWh, tương ứng với mức giảm 99% so với năm 2018 (không bao gồm danh mục khí đốt tự nhiên, được giải quyết bằng một mục tiêu riêng).
  • Giảm 90% phát thải khí nhà kính tuyệt đối từ việc sử dụng các sản phẩm đã mua ở phạm vi 3 vào năm 2040, so với năm 2018 (bao gồm cả danh mục khí đốt tự nhiên).

Với cam kết giảm phát thải cả trong ngắn hạn và dài hạn, Ørsted đang hành động để đảm bảo rằng chiến lược khử cacbon đầy đủ của công ty phù hợp với mục tiêu Net-zero dựa trên khoa học. Bên cạnh việc hơn 90% cam kết vào năm 2040 đến từ việc giảm phát thải thực tế, Ørsted cam kết vô hiệu hóa bất kỳ lượng khí thải tồn dư nào vốn chưa thể cắt giảm vào năm 2040 thông qua các dự án loại bỏ carbon được chứng nhận.

Chia sẻ kiến thức của Ørsted về việc thiết lập các mục tiêu dựa trên khoa học
Chỉ trong hơn một thập kỷ, Ørsted đã chuyển đổi từ một công ty năng lượng sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch thành một trong những công ty năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, với danh mục các trang trại điện gió ngoài khơi và trên bờ, năng lượng mặt trời và các nhà máy năng lượng sinh học khác. Giờ đây, nhà lãnh đạo năng lượng xanh Ørsted mong muốn mở rộng danh mục của mình để giúp những doanh nghiệp khác cùng chuyển đổi xanh, đồng thời trở thành chất xúc tác cho quá trình thay đổi cũng như truyền cảm hứng cho các  hành động khử cacbon phù hợp với các mục tiêu Net-Zero dựa trên khoa học, vốn vượt ra khỏi phạm vi công ty. Bằng cách chia sẻ các kiến thức thực tiễn tốt nhất về thiết lập mục tiêu doanh nghiệp, bao gồm thông qua vai trò là người bảo trợ cho Chương trình tăng tốc tham vọng khí hậu của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc, Ørsted tiếp tục giúp đặt việc giảm phát thải luôn ở trung tâm của các hành động vì khí hậu của doanh nghiệp.

Giới thiệu về Ørsted
Tầm nhìn Ørsted là một thế giới chạy hoàn toàn bằng năng lượng xanh. Ørsted phát triển, xây dựng và vận hành các trang trại điện gió ngoài khơi và trên đất liền, trang trại điện mặt trời, cơ sở lưu trữ năng lượng và nhà máy năng lượng sinh học, đồng thời cung cấp các sản phẩm năng lượng cho khách hàng của mình. Ørsted được xếp hạng là công ty năng lượng bền vững nhất thế giới theo chỉ số Corporate Knights năm 2021 dành cho 100 tập đoàn bền vững nhất thế giới và được công nhận trong Danh sách A về Biến đổi Khí hậu của CDP với tư cách là công ty dẫn đầu toàn cầu về hành động khí hậu. Trụ sở chính tại Đan Mạch, Ørsted sử dụng 6.311 nhân viên. Cổ phiếu của Ørsted được niêm yết trên Nasdaq Copenhagen (Orsted). Năm 2020, doanh thu của tập đoàn là 52,6 tỷ DKK (7,1 tỷ EUR). Truy cập orsted.com hoặc theo dõi chúng tôi trên Facebook, Linkedln, Instagram và Twitter.

Về sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học
Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi) là một cơ quan toàn cầu cho phép các doanh nghiệp đặt ra các mục tiêu giảm phát thải đầy tham vọng phù hợp với khoa học khí hậu mới nhất. SBTi tập trung vào việc thúc đẩy các công ty trên toàn thế giới giảm một nửa lượng khí thải trước năm 2030 và đạt được lượng khí thải bằng không trước năm 2050.

Sáng kiến này là sự hợp tác giữa CDP, Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và một trong những cam kết của Liên minh Kinh doanh We Mean. SBTi xác định và thúc đẩy thực tiễn tốt nhất trong việc thiết lập mục tiêu dựa trên khoa học, cung cấp các nguồn lực và hướng dẫn nhằm giảm thiểu các rào cản đối với việc áp dụng, đồng thời đánh giá và phê duyệt các mục tiêu của các công ty một cách độc lập. @sciencetargetswww.sciencebasedtargets.org

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

 

infovietnam@orsted.com