Ørsted ký kết khoản tín dụng quay vòng liên quan đến bền vững mới trị giá 2 tỷ EUR

Ørsted hôm nay đã ký một khoản tín dụng quay vòng hợp vốn liên quan đến bền vững trị giá 2,0 tỷ EUR trong 5 năm với hai tùy chọn gia hạn 1 năm. Khoản tín dụng này sẽ được dùng cho các mục đích chung của công ty, và thay thế khoản tín dụng quay vòng hợp vốn hiện hữu, chưa được sử dụng, được ký từ tháng 12 năm 2015 trị giá 1,4 tỷ EUR của Ørsted.

Để thúc đẩy nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu bền vững đầy tham vọng của Ørsted, biên lãi suất của khoản tín dụng sẽ được điều chỉnh (tăng hoặc giảm) dựa trên khả năng đáp ứng hàng năm của Ørsted đối với hai mục tiêu chiến lược về bền vững đã xác định trước đó .

Mục tiêu đầu tiên là mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học của Ørsted về giảm lượng khí thải carbon từ sản xuất và vận hành năng lượng (phạm vi 1-2) xuống 10 g CO2e / kWh vào năm 2025. Đây là đòn bẩy chính để đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2025 và phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu 1,5 ° C.

Mục tiêu thứ hai là các khoản đầu tư xanh phù hợp với hệ thống phân loại của Ørsted liên quan đến chương trình đầu tư trị giá khoảng 350 tỷ DKK cho giai đoạn 2020-2027 đã công bố trước đó. Đây là bước quan trọng để đạt được tham vọng chiến lược của Ørsted trong việc lắp đặt khoảng 50 GW công suất tái tạo vào năm 2030. Để đáp ứng yêu cầu về báo cáo liên quan, Ørsted sẽ bắt đầu báo cáo theo hệ thống phân loại mới của EU, được tạo ra với mục đích hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh.

Marianne Wiinholt, Giám đốc Tài Chính của Ørsted chia sẻ: 

"Ở Ørsted, chúng tôi đều rất cam kết đóng góp vào việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Chúng tôi đã phát hành trái phiếu thường (senior bond) và vốn hỗn hợp (hybrid capital) theo định dạng xanh từ năm 2017. Giờ đây, chúng tôi nắm bắt cơ hội để cùng các ngân hàng đưa tham vọng xanh về các chỉ tiêu hoạt động liên quan đến bền vững vào trong các khoản tín dụng ngân hàng”.

Nordea giữ vai trò ngân hàng duy nhất là Đầu mối Thu xếp và Dựng sổ chính (bookrunner), Lưu trữ Chứng từ và Điều phối Bền vững của khoản tín dụng. Ngoài ra, nhóm ngân hàng sau đây cũng góp phần hỗ trợ thực hiện hóa cam kết với tư cách là Bên Đầu mối Thu xếp và Dựng sổ chính bắt buộc: Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America), Barclays, BNP Paribas, Citibank chi nhánh Jersey, Rabobank, Crédit Agricole, Danske, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Handelsbanken, HSBC, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley, MUFG, Westminster National và SEB, trong đó, Nordea đóng vai trò là Ngân hàng Đại lý.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

 

infovietnam@orsted.com