Vị trí đang mở

 

Cần có nhiều kỹ năng và năng lực từ hầu hết mọi lĩnh vực để điều hành một công ty năng lượng tái tạo toàn cầu như Ørsted.

 

Dù nền tảng và trình độ của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể tìm được công việc phù hợp với mình tại Ørsted - nơi bạn có thể phát triển bản thân và chuyên môn, đồng thời giúp chúng tôi hướng tới tầm nhìn về một thế giới hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh.

Các vị trí tại Ørsted được nhóm thành 13 lĩnh vực lớn, bạn có thể tìm kiếm các vị trí đang tuyển dụng bên dưới.

Search jobs
Open filter options
Filter options
Area of work
Employment type
Country
Location
Available Jobs Area of work Employment type Countries Location Deadline