Top of a wind turbine

Về chúng tôi

Công ty hàng đầu toàn cầu về năng lượng xanh


Trụ sở quốc tế của Ørsted đặt tại Đan Mạch, quốc gia nơi chúng tôi xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới vào năm 1991. Kể từ đó, chúng tôi đã trải qua một quá trình chuyển đổi mạnh mẽ từ một công ty năng lượng chủ yếu dựa trên nhiên liệu hóa thạch thành công ty điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới - và đã được xếp hạng là công ty năng lượng bền vững nhất thế giới trong bốn năm liên tiếp.

Chúng tôi phát triển, xây dựng, vận hành và sở hữu các trang trại điện gió ngoài khơi trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã mở rộng sang lĩnh vực điện gió trên đất liền, năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng, đồng thời đi tiên phong trong các công nghệ tái tạo của tương lai, chẳng hạn như hydro xanh.
Trong hơn 30 năm qua, chúng tôi đã thiết lập công ty của mình với tư cách là công ty dẫn đầu toàn cầu về điện gió ngoài khơi với 25% thị phần.
Đến năm 2025, tham vọng của chúng tôi là cung cấp năng lượng cho 30 triệu người chỉ với nguồn gió ngoài khơi.
NĂNG LƯỢNG GIÓ NGOÀI KHƠI

Cho đến nay, chúng tôi đã xây dựng 27 trang trại điện gió và đang trong quá trình hoàn thiện thêm ba trang trại nữa. Con số đó nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác trên thế giới.